Register RegisterExecuteurs /

Opgenomen in het register


Meijer & Van der Vlis Advocaten

Maarten Meijer
06-18211535
meijer[@]mvadvocaten.nl
https://mvadvocaten.nl/registerexecuteur/


In het najaar van 2020 is mr. M.J. Meijer beëdigd als RegisterExecuteur. Dit na het vervolgen van een gespecialiseerde opleiding hiertoe. Hij thans als een zeer volwaardig testamentair executeur de nalatenschap van een erflater van het begin tot het einde afwikkelt. Dit op de manier zoals erflater zelf heeft bedoeld. Dit op de rechtmatige wijze zoals erflater dit in het testament zelf heeft laten vastleggen.
 
Mr. Meijer ontzorgt erfgenamen. Dit van het begin tot het einde. Hij informeert instanties aangaande het overlijden, int vorderingen en (verzekerings-)uitkeringen. De slotaangifte inkomsten- en erfbelasting wordt opgemaakt. Uiteindelijk alles met als doel een finaal boedelverslag op te stellen, de opengevallen nalatenschap te verdelen en om hiertoe uiteindelijk de erfgenamen datgene als erfdeel te kunnen uitbetalen waar zij recht op hebben.

Al met al: het ontzorgen van de erfgenamen is bij mr Meijer de insteek indien hij als RegisterExecuteur wordt ingeschakeld. Dit conform de nadrukkelijke wens daartoe van erflater, waarbij de kosten hiertoe voor de baten uitgaan.
 
 

Overige expertise
Advocaat